โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม
หมู่ที่ 8 บ้านหนองขาม  ตำบลหนองขวาว  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
เบอร์โทรศัพท์ 044-590373
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 2 คน
ชื่อ-นามสกุล : จิรประภา ลิ้นจี่ (PAEN)
ปีที่จบ : 50   รุ่น : 4
อีเมล์ : Guzha_lovelyou@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : Oranuch Jaikla (Fa)
ปีที่จบ : 51   รุ่น : 3
อีเมล์ : nangfa_kozazalove@hotmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม